Meddelelse om databeskyttelse

Oplysninger om databeskyttelse til webstedet www.e-fectbikes.dk 

Vores mål er, at du føler dig godt tilpas på vores hjemmeside. Beskyttelsen af dit privatliv og din ret til privatliv er derfor vigtigt for os. Vi beder dig derfor læse følgende resume om, hvordan vores websted fungerer.  

Du kan stole på gennemsigtig og fair databehandling, og vi stræber efter at håndtere dine data med omhu og ansvar. Følgende databeskyttelsesoplysninger skal informere dig om, hvordan vi bruger dine personlige data. Vi overholder de strenge bestemmelser i den danske databeskyttelseslovgivning og kravene i den europæiske almindelige databeskyttelsesforordning (GDPR). 

Ansvarlig i henhold til GDPR, andre databeskyttelseslove, der finder anvendelse i EU’s medlemsstater, og andre bestemmelser med databeskyttelseskarakter er: 

E-fektecykler – Hagemannsvej 6C, 8600 Silkeborg (Danmark) – Tlf .: +45 20 75 70 75 E-mail: contact@e-fectbikes.dk 

Vi indsamler og bruger normalt kun personlige data fra dig, i det omfang dette er nødvendigt for at levere et funktionelt websted og vores indhold og tjenester, f.eks. når du registrerer dig på vores hjemmeside eller logger ind på en eksisterende kundekonto, eller når du bestiller produkter. 

Dine personlige data indsamles og bruges regelmæssigt med dit samtykke. En undtagelse gælder i tilfælde, hvor forudgående samtykke ikke er mulig af faktiske årsager, og behandlingen af dataene er tilladt ved lov. 

Sikkerheden ved dine personlige data er en høj prioritet for os. Vi beskytter derfor dine data, der er gemt hos os ved tekniske og organisatoriske forholdsregler for effektivt at forhindre tab eller misbrug af tredjepart. Specielt er vores medarbejdere, der behandler personoplysninger, forpligtet til hemmeligholdelse af data og skal overholde dem. 

For at beskytte dine personlige data overføres de i krypteret form. Du kan genkende dette ved det låsesymbol, som din browser viser, når du bruger en SSL-forbindelse. For at sikre permanent beskyttelse af dine data kontrolleres de tekniske sikkerhedsforanstaltninger regelmæssigt og om nødvendigt tilpasses den kendte teknik. 

Disse principper gælder også for virksomheder, der behandler og bruger data på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruktioner. 

Vi indsamler, behandler og bruger dine personlige data til følgende formål: 

Oprettelse og gennemførelse af kontraktforhold. 

Afsendelse af nyhedsbreve Marketingforanstaltninger, f.eks at køre konkurrencer. 

Kundeservice og support Tilvejebringelse af telemedia, f.eks. til ordrebehandling af vores online sortiment af varer og tjenester. 

Behandlingen af dine personlige data kan være baseret på følgende retsgrundlag: Artikel 6, stk. 1 lit. en GDPR tjener os som det juridiske grundlag for behandling af operationer, hvor vi får dit samtykke til et specifikt behandlingsformål. 

Artikel 6, stk. 1 lit. b GDPR, for så vidt behandling af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt, f.eks. når du køber et produkt. Det samme gælder for forarbejdningsoperationer, der er nødvendige for at gennemføre forudgående kontraktforhold, såsom forespørgsler om vores produkter eller tjenester. 

Artikel 6, stk. 1 lit. c GDPR, for så vidt vi er underlagt en juridisk forpligtelse, der kræver behandling af personoplysninger, såsom til opfyldelse af skatteforpligtelser. 

Artikel 6, stk. 1 lit. d GDPR i tilfælde af, at vitale interesser fra dig eller en anden fysisk person kræver behandling af personoplysninger. 

Artikel 6, stk. 1 lit. f GDPR gælder baseret på vores legitime interesser, f.eks. når du bruger tjenesteudbydere i forbindelse med ordrehåndtering, såsom leverandør af forsendelsestjeneste, eller når du udfører statistiske undersøgelser og analyser samt ved logging af registreringsprocesser. 

Vi er interesseret i brugen af en brugervenlig, tiltalende og sikker præsentation og optimering af vores websted, der tjener både vores forretningsinteresser og dine forventninger. 

Vi behandler og gemmer dine personlige data kun i den periode, der kræves for at opfylde opbevaringsformålet, eller hvis dette var fastsat i love eller forskrifter. 

Dine personlige data slettes eller blokeres, når formålet er ophørt med at eksistere eller er blevet opfyldt. I tilfælde af blokering finder sletningen sted, så snart der ikke er nogen lovlige, lovbestemte eller kontraktlige tilbageholdelsesperioder, er der ingen grund til at antage, at sletning påvirker dine interesser, der er værdige til beskyttelse, og sletning medfører ikke uforholdsmæssig stor indsats på grund af den specielle type opbevaring. 

Selvfølgelig har du rettigheder i forbindelse med indsamlingen af dine data, som vi glade for at informere dig om. 

Hvis du gerne vil udøve nogen af følgende gratis rettigheder, skal du blot sende os en besked. Du kan bruge følgende kontaktoplysninger uden at pådrage andre omkostninger end transmissionsomkostningerne i henhold til basistariffen: Via e-mail: kontakt@e-fectbikes.dk. 

For din egen beskyttelse forbeholder vi os retten til at få yderligere oplysninger fra en anmodning, der er nødvendig for at bekræfte din identitet. Hvis identifikation ikke er mulig, bør behandlingen af anmodningen afvises. 

a) Ret til information 

Du har ret til at anmode om oplysninger fra os om de personlige data, der er gemt om dig. 

b) Ret til korrektion 

Du har ret til at anmode om øjeblikkelig korrektion og / eller færdiggørelse af de pågældende personoplysninger. 

c) Ret til begrænsning af behandlingen 

Du har ret til at anmode om, at behandlingen af dine personlige data begrænses, for så vidt som nøjagtigheden af dataene bestrides af dig, behandlingen er ulovlig, men du nægter at slette dem, og vi har ikke længere brug for dataene, men du har brug for dem til påstanden, udøvelse eller til at forsvare juridiske krav, eller du har modsat dig behandling. 

d) Ret til annullering 

Du har ret til at anmode om sletning af dine personlige data, der er gemt af os, medmindre udøvelsen af retten til ytrings- og informationsfrihed, behandlingen til at opfylde en juridisk forpligtelse af hensyn til almen interesse eller til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav er påkrævet. 

e) Ret til at blive informeret 

Hvis du har hævdet retten til korrektion, sletning eller begrænsning af behandlingen, vil vi informere alle modtagere, som dine personlige data er blevet videregivet til om denne korrektion eller sletning af dataene eller begrænsningen af behandlingen, medmindre dette viser sig at være umuligt eller involverer uforholdsmæssig stor indsats. 

f) Ret til dataportabilitet 

 Du har ret til at have personlige data, som du har leveret til os, overdraget til dig selv eller til en tredjepart i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af dataene til en anden ansvarlig person, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt. 

g) Ret til indsigelse 

 Hvis dine personlige data er baseret på legitime interesser i overensstemmelse med artikel 6, stk. f GDPR behandles, har du ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen i overensstemmelse med artikel 21 GDPR. 

h) Ret til tilbagekaldelse af samtykke 

 Du har ret til når som helst at tilbagekalde dit samtykke til indsamling af data med fremtidig virkning. De indsamlede data indtil tilbagekaldelsen bliver endelige forbliver upåvirket. Forstå, at implementeringen af din tilbagekaldelse kan tage lidt tid af tekniske grunde, og at du muligvis stadig modtager meddelelser fra os. 

i) Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed 

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er i strid med databeskyttelsesloven, eller dine krav til databeskyttelse ellers er blevet overtrådt på en måde, kan du klage til tilsynsmyndigheden

Vi forbeholder os retten til til enhver tid at foretage ændringer for at sikre, at vores databeskyttelsesoplysninger altid overholder de gældende juridiske krav. Dette gælder også i tilfælde af, at databeskyttelsesinformationen skal justeres på grund af nye eller reviderede tilbud eller tjenester.